Een leefbare en gezonde aarde

begint bij een gezonde bodem

Aardemakers zijn mensen die initiatief nemen en bijdragen aan een eerlijke, regeneratieve samenleving. Dit kan zijn op het gebied van landbouw -en voedselkwaliteit, maar ook op het gebied van economie of cultuur. Doeners die elkaar inspireren en stimuleren om te bouwen aan een eerlijke, regeneratieve samenleving.

Jaap Fris en Niels Moshagen gaan samen met andere Aardemakers op zoek naar hoe een regeneratieve samenleving er uit zou kunnen zien. Daarnaast delen ze je de rauwe highlights en struggles van het starten van hun boerderij van de toekomst.